Logo Birštono savivaldybės teisės aktų paieška
Prisijungti prie VIISP

Teisės akto peržiūra


Keičiantys teisės aktai  Susiję teisės aktai Atsisiųsti
Sprendimas  Nr. TS-2372017.12.22
Institucija: Taryba
Redakcijos:
Balsavimo rezultatai

Į pabaigą

 

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS  TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BIRŠTONO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VARTOTOJO PAŽYMĖJIMO IR MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

 

2017 m. gruodžio 22 d. Nr. TS-237

Birštonas

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdama į Birštono viešosios bibliotekos direktorės 2017 m. gruodžio 8 d. prašymą Nr. IS-139, Birštono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Nustatyti Birštono viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainas eurais:

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Paslaugos kaina (Eur)

1.1.

Vartotojo pažymėjimas*

1 vnt.

1,00 Eur

1.2.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas (nespalvotos kopijos A4 formatu)

1 psl.

0,10 Eur

1.3.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas (nespalvotos kopijos A3 formatu)

1 psl.

0,20 Eur

1.4.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas (spalvotos kopijos paprastame popieriuje A4 formatu)

1 psl.

0,30 Eur

1.5.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas (spalvotos kopijos paprastame popieriuje A3 formatu)

1 psl.

0,60 Eur

1.6.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas (spalvotos kopijos fotopopieriuje A4 formatu)

1 psl.

1,00 Eur

1.7.

Skaitmeninės informacijos nuskaitymas-skenavimas

1 psl.

0,15 Eur

1.8.

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas bei redagavimas pagal individualią užklausą**

1 įrašas

0,10 Eur

1.9.

Atrankinės informacijos paslaugų teikimas pagal užsakymą**

1 įrašas

0,10 Eur

1.10.

Dokumentų parsiuntimas iš kitų Lietuvos bibliotekų (TBA)

Taikomi Lietuvos pašto įkainiai

1.11.

Komercinės reklamos (plakatai, kilnojamoji atributika ir pan.) eksponavimas**

A4 1 savaitė

A3 1 savaitė

A2 1 savaitė

1,50 Eur

2,00 Eur

2,85 Eur

1.12.

Reklaminės medžiagos (skrajutės ir kt.) sklaida bibliotekos patalpose**

Iki 100 vnt. mėnesiui

Nuo 200 vnt. mėnesiui

10,00 Eur

20,00 Eur

1.13.

Birštono viešosios bibliotekos organizuojamų seminarų ir konferencijų dalyvio mokestis

Nuo 20,00 iki 50,00 Eur

1.4

Delspinigių dydis už laiku negrąžintą panaudai gautą dokumentą (knygą ir kt.)

1 dokumentas, 1 kalendorinė diena

0,03 Eur

*pažymėta paslauga pirmą kartą nemokamai teikiama vaikams ir moksleiviams, vaikų globos auklėtiniams, bedarbiams, neįgaliesiems, senjorams, Birštono savivaldybės gyventojams, pateikusiems Birštoniečio kortelę

**pažymėtos paslaugos Birštono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms teikiamos nemokamai

2. Pripažinti netekusiu galios Birštono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 3 d. sprendimą „Dėl Birštono viešosios bibliotekos skaitytojo pažymėjimo ir mokamų paslaugų teikimo kainų nustatymo eurais“ Nr. TS-143.

                   Šis sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos administraciniam teismui (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos.

 

 

 Savivaldybės merė

                                       Nijolė Dirginčienė

 


Į pradžią