Logo Birštono savivaldybės teisės aktų paieška
Prisijungti prie VIISP

Teisės akto peržiūra


Keičiantys teisės aktai  Susiję teisės aktai Atsisiųsti
Sprendimas  Nr. TS-892010.05.28
Institucija: Taryba

Teisės akto priedai:

Redakcijos:
Balsavimo rezultatai

Į pabaigą

 

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS  TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. gegužės 28 d. Nr. TS-89

Birštonas

 

 


                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 23 straipsniu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (Žin., 2009, Nr. 92-3959), Birštono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                   1. Tvirtinti Birštono savivaldybės daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų nuolatinės techninės priežiūros maksimalius tarifus (pridedama).

 2 Pripažinti netekusiu galios Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros tarifų nustatymo metodikos ir maksimalių tarifų patvirtinimo“ 4 punktą.

 

 

Mero pavaduotojas,

atliekantis mero pareigas

 

Juozas Aleksandravičius

 


                                                                                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                                                                                       Birštono savivaldybės tarybos

                                                                                                                                                       2010 m. gegužės 28 d.

                                                                                                                                                       sprendimu Nr. TS-89

 

 

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ SUVESTINĖ

 

Pastatų bendrasis plotas, m2

Koeficiento K1 reikšmė

Sistemos ar jos dalių eksploatavimo laikas po įrengimo ar atnaujinimo, metai

Koeficiento K2 reikšmė

Daugiabučiai gyvenamieji namai su priklausoma šildymo sistema, automatizuotu šilumos punktu, vienlaipsniu karšto vandens šildytuvu, vienvamzde šildymo sistema be individualaus reguliavimo ir apskaitos, karšto vandens tiekimo sistema – cirkuliacija vonioje su vonios šildytuvais

Daugiabučiai gyvenamieji namai su nepriklausoma šildymo sistema, automatizuotu šilumos punktu, vienlaipsniu karšto vandens šildytuvu, vienvamzde šildymo sistema be individualaus reguliavimo ir apskaitos, karšto vandens tiekimo sistema – cirkuliacija vonioje su vonios šildytuvais

Daugiabučiai gyvenamieji namai su priklausoma šildymo sistema, automatizuotu šilumos punktu, vienlaipsniu karšto vandens šildytuvu, vienvamzde šildymo sistema be individualaus reguliavimo ir apskaitos, karšto vandens tiekimo sistema – cirkuliacija be vonios šildytuvų

Daugiabučiai gyvenamieji namai su priklausoma šildymo sistema, vienvamzde šildymo sistema be individualaus reguliavimo ir apskaitos, be karšto vandens tiekimo

1

2

3

4

5

6

7

8

Iki 1000

1,2

Iki 10 metų

10 – 20 metų

20 – 30 metų (karšto vandens sistemai – iki 25 metų)

Virš 30 metų (karšto vandens sistemai – virš 25 metų)

0,9

1

1,1

 

 

1,2

0,2249

0,2498

0,2748

 

 

0,2998

 

0,2343

0,2603

0,2863

 

 

0,3123

 

 

 

0,1980

0,2200

0,2420

 

 

0,2640

0,1101

0,1223

0,1345

 

 

0,1467


 

1

2

3

4

5

6

7

8

1001 – 2000

1,1

Iki 10 metų

10 – 20 metų

20 – 30 metų (karšto vandens sistemai – iki 25 metų)

Virš 30 metų (karšto vandens sistemai – virš 25 metų)

0,9

1

1,1

 

 

1,2

0,2061

0,2290

0,2519

 

 

0,2748

0,2147

0,2386

0,2624

 

 

0,2863

0,1815

0,2016

0,2218

 

 

0,2420

0,1009

0,1121

0,1233

 

 

0,1345

2001 – 3000

1,0

Iki 10 metų

10 – 20 metų

20 – 30 metų (karšto vandens sistemai – iki 25 metų)

Virš 30 metų (karšto vandens sistemai – virš 25 metų)

0,9

1

1,1

 

 

1,2

0,1874

0,2082

0,2290

 

 

0,2498

0,1952

0,2169

0,2386

 

 

0,2603

0,1650

0,1833

0,2016

 

 

0,2200

 

0,0917

0,1019

0,1121

 

 

0,1223

3001 – 4000

0,9

Iki 10 metų

10 – 20 metų

20 – 30 metų (karšto vandens sistemai – iki 25 metų)

Virš 30 metų (karšto vandens sistemai – virš 25 metų)

0,9

1

1,1

 

 

1,2

0,1686

0,1874

0,2061

 

 

0,2249

0,1757

0,1952

0,2147

 

 

0,2343

0,1485

0,1650

0,1815

 

 

0,1980

0,0825

0,0917

0,1009

 

 

0,1101

4001 – 5000

0,8

Iki 10 metų

10 – 20 metų

20 – 30 metų (karšto vandens sistemai – iki 25 metų)

Virš 30 metų (karšto vandens sistemai – virš 25 metų)

0,9

1

1,1

 

 

1,2

0,1499

0,1666

0,1832

 

 

0,1999

0,1562

0,1735

0,1909

 

 

0,2082

0,1320

0,1466

0,1613

 

 

0,1760

0,0734

0,0815

0,0897

 

 

0,0978


 

1

2

3

4

5

6

7

8

5001 – 6000

0,7

Iki 10 metų

10 – 20 metų

20 – 30 metų (karšto vandens sistemai – iki 25 metų)

Virš 30 metų (karšto vandens sistemai – virš 25 metų)

0,9

1

1,1

 

 

1,2

0,1312

0,1457

0,1603

 

 

0,1749

0,1366

0,1518

0,1670

 

 

0,1822

 

0,1155

0,1283

0,1411

 

 

0,1540

0,0642

0,0713

0,0785

 

 

0,0856

6001 – 7000

0,6

Iki 10 metų

10 – 20 metų

20 – 30 metų (karšto vandens sistemai – iki 25 metų)

Virš 30 metų (karšto vandens sistemai – virš 25 metų)

0,9

1

1,1

 

 

1,2

0,1124

0,1249

0,1374

 

 

0,1499

 

0,1171

0,1301

0,1432

 

 

0,1562

0,0990

0,1100

0,1210

 

 

0,1320

0,0550

0,0611

0,0673

 

 

0,0734

Daugiau kaip 7000

0,5

Iki 10 metų

10 – 20 metų

20 – 30 metų (karšto vandens sistemai – iki 25 metų)

Virš 30 metų (karšto vandens sistemai – virš 25 metų)

0,9

1

1,1

 

 

1,2

0,0937

0,1041

0,1145

 

 

0,1249

0,0976

0,1085

0,1193

 

 

0,1301

 

0,0825

0,0917

0,1008

 

 

0,1100

0,0459

0,0510

0,0560

 

 

0,0611

 

_________________


Į pradžią