Logo Birštono savivaldybės teisės aktų paieška
Prisijungti prie VIISP

Teisės aktų sąrašas

Kadangi nenurodyti jokie paieškos kriterijai, rodomi visi registruoti teisės aktai.
Nauja paieška Tikslinti paiešką

Eil.Nr
Pavadinimas
Numeris
Priėmimo data
Forma
Redakcija
Institucija
1. DĖL DARBO GRUPĖS PROJEKTO „GLOBALUS BIRŠTONAS“ PLĖTRAI IR IŠEIVIŲ REIKALAMS KOORDINUOTI SUDARYMO IR BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS MERO 2018 M. GEGUŽĖS 28 D. POTVARKIO NR. MV-11 „DĖL DARBO GRUPĖS PROJEKTO „GLOBALUS BIRŠTONAS“ PLĖTRAI IR IŠEIVIŲ REIKALAMS KOORDINUOTI SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS MV-2 2020.03.10 Potvarkis Meras
2. DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO TS-18 2020.02.10 Sprendimas Taryba
3. DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-132 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ NUSTATYMO IR KAI KURIŲ BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO TS-4 2020.02.10 Sprendimas Taryba
4. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TS-12 2020.02.10 Sprendimas Taryba
5. DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-73 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŠTONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS“ 1.1 PAPUNKČIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS TS-22 2020.02.10 Sprendimas Taryba
6. DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO TS-2 2020.02.10 Sprendimas Taryba
7. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ 1 IR 2 PRIEDŲ PAKEITIMO TS-14 2020.02.10 Sprendimas Taryba
8. DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO TS-19 2020.02.10 Sprendimas Taryba
9. DĖL BIRŠTONO MENO MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TS-9 2020.02.10 Sprendimas Taryba
10. DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-204 ,,DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 10 D. SPRENDIMO NR. TS-94 „DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ DYDŽIŲ TAIKYMO IR LENGVATŲ NUSTATYMO ŽEMĖS SAVININKAMS“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS TS-3 2020.02.10 Sprendimas Taryba
11. DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI PLĖTOTI INFRASTRUKTŪRĄ TS-17 2020.02.10 Sprendimas Taryba
12. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TS-13 2020.02.10 Sprendimas Taryba
13. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ, PATVIRTINTŲ BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMU NR. TS-233 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS IŠDAVIMO NUOSTATŲ PAKEITIMO“, 1 PRIEDO PAKEITIMO TS-15 2020.02.10 Sprendimas Taryba
14. DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-18 ,,DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-5 2020.02.10 Sprendimas Taryba
15. DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO TS-7 2020.02.10 Sprendimas Taryba