Logo Birštono savivaldybės teisės aktų paieška
Prisijungti prie VIISP

Teisės aktų sąrašas

Kadangi nenurodyti jokie paieškos kriterijai, rodomi visi registruoti teisės aktai.
Nauja paieška Tikslinti paiešką

Eil.Nr
Pavadinimas
Numeris
Priėmimo data
Forma
Redakcija
Institucija
1. DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTATO ADMINISTRACINĖS SAUGUMO ZONOS FIZINĖS APSAUGOS PROCEDŪRŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO AV-367 2019.12.31 Įsakymas Adm. direktorius
2. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ TEIKĖJAMS UŽ 2019 M. GRUODŽIOMĖN. AV-363 2019.12.31 Įsakymas Adm. direktorius
3. DĖL VAIKO LAIKINOSIOS RŪPYBOS TĖVŲ PRAŠYMU NUSTATYMO AV-364 2019.12.31 Įsakymas Adm. direktorius
4. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ TEIKĖJAMS UŽ 2019 M. LAPKRIČIOMĖN. AV-366 2019.12.31 Įsakymas Adm. direktorius
5. DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KAI KURIŲ PAREIGYBIŲ NAIKINIMO IR STEIGIMO, PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO IR KAI KURIŲ BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS AV-361 2019.12.30 Įsakymas Adm. direktorius
6. DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO AV-360 2019.12.30 Įsakymas Adm. direktorius
7. DĖL PARAMOS IŠ BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS ŪKIO RĖMIMO FONDO SKYRIMO AV-362 2019.12.30 Įsakymas Adm. direktorius
8. DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINIO PASTATO VIDUJE IR IŠORĖJE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO APRAŠO PATVIRTINIMO AV-359 2019.12.23 Įsakymas Adm. direktorius
9. DĖL PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO AV-358 2019.12.23 Įsakymas Adm. direktorius
10. DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-57 „DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2019 METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO TS-206 2019.12.20 Sprendimas Aktualizuota Taryba
11. DĖL ŽEMĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ TS-224 2019.12.20 Sprendimas Taryba
12. DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO (SLIDINĖJIMO TRASOS ĮRANGOS) NUOMOS TS-41 2019.12.20 Sprendimas Aktualizuota Taryba
13. DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS STUDIJŲ RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PAKEITIMO TS-226 2019.12.20 Sprendimas Taryba
14. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „TULPĖS“ SANATORIJOS 2019 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO TS-220 2019.12.20 Sprendimas Taryba
15. DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS BIRŠTONO SENIŪNIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO IR BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS BIRŠTONO MIESTO GATVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO BEI BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-138 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS TS-218 2019.12.20 Sprendimas Taryba