Logo Birštono savivaldybės teisės aktų paieška
Prisijungti prie VIISP

Teisės aktų sąrašas

Kadangi nenurodyti jokie paieškos kriterijai, rodomi visi registruoti teisės aktai.
Nauja paieška Tikslinti paiešką

Eil.Nr
Pavadinimas
Numeris
Priėmimo data
Forma
Redakcija
Institucija
1. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „TULPĖS“ SANATORIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO TS-102 2020.06.26 Sprendimas Taryba
2. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „TULPĖS“ SANATORIJAI IR KAI KURIŲ BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS TS-118 2020.06.26 Sprendimas Taryba
3. DĖL KALBININKO JONO KAZLAUSKO PREMIJOS SKYRIMO TS-115 2020.06.26 Sprendimas Taryba
4. DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO TS-105 2020.06.26 Sprendimas Taryba
5. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ, PATVIRTINTŲ BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMU NR. TS-233 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS IŠDAVIMO NUOSTATŲ PAKEITIMO“, PAPILDYMO TS-122 2020.06.26 Sprendimas Taryba
6. DĖL BIRŠTONO KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TS-110 2020.06.26 Sprendimas Taryba
7. DĖL BIRŠTONO LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ NUOSTATŲ PAKEITIMO TS-112 2020.06.26 Sprendimas Taryba
8. DĖL PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI BIRŠTONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO 5.11 PAPUNKČIO BEI 7 IR 27 PUNKTŲ PAKEITIMO TS-125 2020.06.26 Sprendimas Taryba
9. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO BIRŠTONO KULTŪROS CENTRUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TS-119 2020.06.26 Sprendimas Taryba
10. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI BIRŠTONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI TS-116 2020.06.26 Sprendimas Taryba
11. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO TS-106 2020.06.26 Sprendimas Taryba
12. DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO TS-104 2020.06.26 Sprendimas Taryba
13. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO SODININKŲ BENDRIJOS „NEMUNAS“ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ BEI KADASTRINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMUI TS-123 2020.06.26 Sprendimas Taryba
14. DĖL PRITARIMO TRIŠALĖS SUTARTIES PASIRAŠYMUI TS-113 2020.06.26 Sprendimas Taryba
15. DĖL BIRŠTONO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PAKEITIMO TS-111 2020.06.26 Sprendimas Taryba